ساعت کاری 9:00-18:00

تهران جاجرود سعید آباد میدان ساعت کوچه دانش پلاک 32

77292895 *** 77293149

تقویت کننده دستی سری manual

ولید این گروه از محصولات تا پایان شهریور ماه سال 1399 متوقف شده است .