ساعت کاری 9:00-18:00

تهران جاجرود سعید آباد میدان ساعت کوچه دانش پلاک 32

77292895 *** 77293149

خدمات مشاوره شبکه قدرت

امروزه با گسترش شبکه های قدرت مشکلات جدیدی نیز برای مصرف کنندگان بروز کرده است .

از جمله این مشکلات می توان به مترورم شدن خازن های قدرت و یا عمل کردن فیوز داخلی آنها همچنین روغن زدن و موارد مشابه و یا سوختن مکرر المان های الکترونیک قدرت و الکترو موتور ها اشاره کرد .
ریزان الکتریک میتواند شبکه شما را با تکیه بر پرسنل متخصص خود تحلیل کند و بهترین پیشنهاد فنی را به کارفرما ارائه کند .

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فنی تماس بگیرید