ساعت کاری 9:00-18:00

تهران جاجرود سعید آباد میدان ساعت کوچه دانش پلاک 32

77292895 *** 77293149

بانک خازن های فشار متوسط

طراحی تخصصی انواع بانک خازن فشار متوسط در شرکت ریزان الکتریک انجام میشود .

همچنین با توجه به اینکه شرکت ریزان الکتریک تولید کننده خازن های فشار متوسط نیز می باشد معمولا قیمت پیشنهادی به کارفرما به صرفه تر از سایر تامین کننده گان می باشد .

تمام اقدامات پیش از خرید برای کارفرما محترم رایگان است ( از جمله بازدید – خدمات آنالیز توان و… )